Čistírny odpadních vod

Princip šnekových čerpadel

První šneková turbína na světě byla navržena a vyrobena v roce 1997 v České republice. Konstrukce využívá starověkého čerpadla tzv. Archimedova šroubu v reverzním chodu. Šneková turbína je gravitační mechanický stroj, který přeměňuje potenciální energií (spád) vodního toku na energii mechanickou a následně pak díky převodové skříni a generátoru na energii elektrickou. Voda z vodního toku vtéká kanálem do žlabu šnekové turbíny, skloněného pod určitým úhlem. Svou hmotností působí na listy šroubové části rotoru turbíny a pozvolna celou turbínu roztáčí. Výkon turbíny je závislý na průtoku a spádu vodního toku.

Výhody šnekových čerpadel

 • Výrazně nižší náklady na stavební část malé vodní elektrárny
 • Nižší pořizovací náklady (cca o 30 - 40 %)
 • Využití nízkých spádů - od 1,1 m
 • Jednoduchá konstrukce
 • Dlouhá životnost
 • Vysoká účinnost
 • Spolehlivosti při malém průtoku (i při 20% hltnosti je účinnost 74 %)
 • Převážně bezobslužný provoz a jednoduché kontroly
 • Možnost instalace do jezu
 • Snadný přístup k činnému prostoru

Kompaktní provedení šnekových čerpadel

 • Samonosný žlab
 • Minimální použití betonu pro ukotvení žlabu
 • Výrazně nižší stavební náklady
 • Jednodušší a rychlejší instalace

Turbíny pro nová vodní díla

Šnekové turbíny pro nově budovaná vodní díla představují převážnou většinu vyráběných turbín. Instalace těchto turbín je spojena s budováním nových, popřípadě úpravou stávajících vodních kanálů. Elektrárna je rozdělena na část mechaniky turbíny a část pro přeměny elektrického proudu. Ocelové koryto je v tomto případě pevně spojeno s betonovým venkovním žlabem. Motor turbíny je uložen odděleně v patře stavebního objektu. Elektrárnu tvoří jedna nebo několik turbín.

Mezinárodní zkušenosti

Realizace našich turbín naleznete téměř v celé Evropě. Vedle vlastních montážních a servisních týmů máme v některých zemích partnerské společnosti, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a jejichž pracovníky jsme sami proškolili a seznámili je s našimi výrobky. Jedním z našich cílů je dlouhodobý růst a dodávky našich výrobků a služeb i do dalších zemí.

Máte dotaz? Napiště nám.