Šneková čerpadla

Princip šnekových čerpadel

Čerpadla(původní označní YBA) jsou konstruována pro dopravu silně znečistěných kapalin, kalů apod. o teplotě do 50 °C.
Mají schopnost dopravovat kapaliny s většími, případně i vláknitými přimíseninami bez nutnosti jejich předchozího mechanického předčištění.
Jsou konstruována pro sklon 30 až 38. Patří do skupiny čerpadel zdvižných. Jsou jednoduché robustní konstrukce, s vysokou provozní spolehlivostí, velkou životností, jednoduchou obsluhou a vysokou účinností.

Použití

Šneková čerpadla jsou určena především pro čerpání splašků v čistírnách odpadních vod, čerpání ve stokové síti a všude tam, kde je potřeba dopravovat silně znečištěné kapaliny a kaly s obsahem pevných nečistot. Samočinná regulace od nuly do maxima umožňuje hospodárně čerpat proměnlivé množství kapaliny v závislosti na úrovni přítokové hladiny. Při samočinné regulaci mají čerpadla vysokou účinnost v širokém rozsahu průtoku čerpadla.

Funkce

Šneková čerpadla pracují tak, že rotor otáčející se ve žlabu je spodním koncem ponořen do kapaliny, kterou nabírá do uzavřených prostor tvořených stěnami šneku a žlabu. Kapalina je posouvána od přítokové hladiny na úroveň výtokové hladiny.

Popis

Šneková čerpadla sestávají ze šnekového rotoru skloněného 30 až 38 k horizontální rovině, který je uložen v horním a dolním ložisku a z poloválcového žlabu.

Rotor (šnek) je tvořen trubkovým hřídelem s přírubami na němž jsou navařeny listy dvou nebo tříchodé šnekovice. Na horním konci je rotor opatřen čepem pro jeho uložení v ložisku a pro naklínování spojky. Dolní konec je rovněž ukončen čepem, který má výměnné pouzdro.

Poloválcový žlab je u malých čerpadel plechový se zabudovanou odstřikovací lištou a patkami pro upevnění na základ. U velkých čerpadel je žlab proveden z betonu, který může být podle potřeby obložen otěruvzdornými dlaždicemi (čedič atd.) nebo nerezovým plechem. Na levé straně betonového žlabu (při pohledu od pohonu) je osazena odstřikovací lišta.

Horní ložisko zachycuje axiální a radiální sílu, je valivé, mazané mazacím tukem.

Dolní ložisko je kluzné, opatřené výměnným pouzdrem a mazané tukem pomocí mazacího přístroje, který je umístěn ve strojovně.

Materiálové provedení

Hlavní části čerpadla jsou obvykle zhotoveny z konstrukční oceli tř. 11, méně namáhané části z šedé litiny. Povrchové provedení z konstrukční oceli může být opatřeno šopováním zinkem a opatřeno vhodným nátěrem. Šnekovnice, trubka, odstřikovací lišta a žlab mohou být ve zvláštních případech vyrobeny z nerezové oceli.

Pohon

Čerpadla jsou pravotočivá (při pohledu ze strany pohonu). Pohon je proveden elektromotorem přes převodovou skříň. U malých šnekových čerpadel se používají převodové elektromotory. Mezi jednotlivými částmi pohonu a čerpadel jsou vloženy pružné spojky. Konstrukce šnekových čerpadel se zpracovávají pro každou délku samostatně. Ke každé je také vydán závazný rozměrový náčrt.

Rozměrové řady

Čerpadla jsou vyráběna ve dvou rozměrových řadách:

  • * v normalizované rozměrové řadě vnějších průměrů šneků a
  • * v řadě průměrů odstupňovaných po 100 mm.

Průměry a délky mohou být upraveny ve zvláštních případech podle požadavků zákazníka nebo podle reálné situace na stavbě.

Máte dotaz? Napiště nám.