Provzdušňovací turbína

Provzdušňovací turbíny BSK jsou nízkootáčkové povrchové aerátory se svislou osou, sloužící k sycení vody vzdušným kyslíkem, za neustálého promíchávání obsahu nádrže.

Tyto turbíny jsou určeny především pro aktivační nádrže biologických čistíren odpadních vod charakteru splaškového i průmyslového. Lze je rovněž použít pro zvyšování kyslíkové bilance v různých rybnících, odkalištích apod. Vhodné použití je i pro rybochovné zařízení, kde zabraňují zamrznutí hladiny v okolí provzdušňovače a dodávají do vody kyslík.

Provzdušňovací turbína je tvořena oběžným kolem, které je ponořeno do provzdušňované kapaliny. Oběžné kolo je letmo připojeno k hnacímu hřídeli prodlužovacího závěsu, případně prodloužené výstupní hřídeli převodovky. Tímto je zabezpečen dostatečný odstup hladiny od nosného prvku turbíny a vlastní pohon tzn. převodovka s elektromotorem je snadno přístupná pro potřeby údržby. Nosná část prodlužovacího závěsu ve tvaru trojúhelníku je opatřena třemi kotevními a zároveň stavitelnými šrouby pro potřeby regulace ponoru, a tím i výkonu aerátoru.

Předností tohoto zařízení je především:

 • Vysoký kyslíkový vnos 1,8 až 2,6 kg O2 / kWh – za standardních podmínek
 • Nízké náklady na odbourání 1 kilogramu BSK5 – 1,1 až 0,43 kWh/kg
 • Zabezpečení dostatečného promíchání celého obsahu nádrže
 • Nízké stavební náklady – jednoduché nádrže
 • Adaptabilita na již realizované stavby za účelem rekonstrukce, případně intenzifikace

Vyrábíme a provádíme opravy, revize a repase:

 • Šneková kalová čerpadla (původně čerpadla YBA)
 • Monobloková šneková čerpadla
 • Malé vodní elektrárny - šnekové turbíny
 • Provzdušňovací turbíny BSK 
 • Převodové skříně výkonů od 0,12 kW do 50 kW
 • Mobilní pásové lisy
 • Strojní zařízení kruhových usazovacích a dosazovacích nádrží
 • Strojní zařízení podélných usazovacích a dosazovacích nádrží
 • Další strojní zařízení pro vodohospodářské celky

Provádíme opravy, revize a repase:

 • Šnekové dopravníky kalů
 • Vibrační dopravníky kalů
 • Kalolisy CENED
 • Čerpadla pro úpravny vod
 • Kalová čerpadla GFHU, KDFU atd.
 • Dávkovací čerpadla
 • Dmýchalda AGKRV, GROH, DI a DTL
 • Opravy převodových skříní
 • Bývalá NDR TGL 200, 250, 400, 510
 • Rakousko NORD - SKG, SEW EURODRIVE
 • Česká republika ČKD, Škoda, řada TS a ALBOX
 • Slovesnká republika řada TSA
 • Rekonstrukce kalojemů
 • Opravy dalších strojních zařízení pro vodohospodářské celky

V rámci svých činností společnost GESS-CZ, s.r.o. zajišťuje:

 • Poradenství, technicko - obchodní spolupráci v etapě zpracování projektu stavby
 • Dodávku, montáž a uvedení do provozu
 • Záruční a pozáruční servis dle požadavků zákazníka
 • Na požádání zákazníka provádíme prohlídky havarovaných strojů a zařízení přímo na místě

Díky našim dlouholetým zkušenostem v strojní a čerpací technice jsem schopni s týmem kvalifikovaných pracovníků garantovat vysokou úroveň jakosti a kompletnosti celého rozsahu dodávky.

Máte dotaz? Napiště nám.