O společnosti

  • Historie společnosti
  • Profil

Historie společnosti

Firma vznikla v roce 1991, byla zaměřena na servis a opravy strojů a zařízení pro čistírny a úpravny vod v Československé republice. Jednalo se především o provádění servisních oprav na technologickém zařízení bývalé Ekosigmy a Sigmy Hranice. Toto strojní zařízení bylo částečně vybaveno pohony a různými součástmi z Polska, Maďarska, NDR, Rakouska, SSSR, Bulharska atd.

Naše firma prováděla opravy tohoto zařízení na celém území Československa. Podílela se například ve velkém rozsahu na uvádění do provozu čistírny odpadních vod Devínská Nová Ves, Bratislava - Petržalka, Hořovice, Masokombinát Březhrad, Masokombinát Polička, Mikulov a Frýdek-Místek.

Rozhodující vývoj nastal v roce 1994, kdy se podařilo v přímé privatizaci od Fondu národního majetku odkoupit bývalý podnik Bytového hospodářství v Hranicích. Tímto krokem bylo možno navýšit počet zaměstnanců pro zajištění servisních oprav v České a Slovenské republice.

Další rozvoj nastal v roce 1998, kdy byla započata výroba šnekových čerpadel a šnekových dopravníků a rozšířeno odvětví kovovýroby do Divize II. Na stávajícím zařízení bylo možno vyrábět šneková čerpadla a dopravníky do průměru 900 mm a délky 8 m. V tomto roce byl taktéž posílen strojní park firmy na výrobu převodových skříní a náhradních dílů, strojů a zařízení pro čistírny a úpravny vod a jiná odvětví.

S nárůstem zakázkové náplně bylo nutno přijmout další zaměstnance a posílit strojní zařízení na výrobu větších hřídelí, náročnějších komponentů a svařenců, včetně jejich opracování. Tímto byl zakoupen soustruh s točným průměrem 2 500 mm a celkovou délkou 20 000 mm.

Pod vedením Tomáše Novosada cíleně dochází v roce 2010 k vývoji a uvedení nového výrobku na trh (šnekových turbín), následně pak k vytvoření obchodního oddělení zahraničního obchodu a jeho nastartování - konkrétně se podařilo zrealizovat první zakázky na nových trzích např. v Rusku, Lotyšsku, Litvě, Itálii, Polsku, Skotsku, Maďarsku a Německu.