Princip šnekové turbíny

Princip šnekové turbíny

První šneková turbína na světě byla navržena a vyrobena v roce 1997 v České republice. Konstrukce využívá starověkého čerpadla tzv. Archimedova šroubu v reverzním chodu.

Šneková turbína je gravitační mechanický stroj, který přeměňuje potenciální energií (spád) vodního toku na energii mechanickou a následně pak díky převodové skříni a generátoru na energii elektrickou. Voda z vodního toku vtéká kanálem do žlabu šnekové turbíny, skloněného pod určitým úhlem. Svou hmotností působí na listy šroubové části rotoru turbíny a pozvolna celou turbínu roztáčí. Výkon turbíny je závislý na průtoku a spádu vodního toku.

Výhody šnekových turbín

  • Výrazně nižší náklady na stavební část malé vodní elektrárny
  • Nižší pořizovací náklady (cca o 30 - 40 %)
  • Využití nízkých spádů - od 1,1 m
  • Jednoduchá konstrukce
  • Dlouhá životnost
  • Vysoká účinnost
  • Spolehlivosti při malém průtoku (i při 20% hltnosti je účinnost 74 %)
  • Převážně bezobslužný provoz a jednoduché kontroly
  • Možnost instalace do jezu
  • Snadný přístup k činnému prostoru

Konstrukční řešení na míru

Kompaktní turbíny

Kompaktní turbíny jsou dodávány jako kompletní zařízení, tvořící jediný konstrukční celek. Nosnou konstrukci tvoří svařený nosný rám, který spojuje všechny komponenty turbíny. Celé zařízení je kloubově spojeno se stávajícím jezem. Nároky na stavební připravenost jsou proto v tomto případě výstavby elektrárny minimální.

Turbíny pro nová vodní díla

Šnekové turbíny pro nově budovaná vodní díla představují převážnou většinu vyráběných turbín. Instalace těchto turbín je spojena s budováním nových, popřípadě úpravou stávajících vodních kanálů. Elektrárna je rozdělena na část mechaniky turbíny a část pro přeměny elektrického proudu. Ocelové koryto je v tomto případě pevně spojeno s betonovým venkovním žlabem. Motor turbíny je uložen odděleně v patře stavebního objektu. Elektrárnu tvoří jedna nebo několik turbín.

Mezinárodní zkušenosti

Obchodní kanceláře

Realizace našich turbín naleznete téměř v celé Evropě. Vedle vlastních montážních a servisních týmů máme v některých zemích partnerské společnosti, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a jejichž pracovníky jsme sami proškolili a seznámili je s našimi výrobky. Jedním z našich cílů je dlouhodobý růst a dodávky našich výrobků a služeb i do dalších zemí.

Šnekové turbíny jsou převážně určeny pro malé vodní elektrárny pracující na vodních tocích, které mají nízký spád a často trpí značným kolísáním průtoku. Slouží také ale i jako doplňkový motor k ostatním turbínám Bánki využívající energii jalových přepadů tj. minimálních zůstatkových průtoků těchto elektráren nebo dokonce zcela nahrazují staré stávající turbíny.

Máte dotaz? Napiště nám.